O Concello das Neves solicitou subvención para a contratación de dous/dúas traballadores/as en réxime de contrato en prácticas, de conformidade co BOPPO N.o 92 de data 15 de maio de 2019, no que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación de ata dúas persoas en réxime de contrato en prácticas.
Trátase da contratación en interese do fomento da empregabilidade dos desempregados da Provincia de Pontevedra de dous/dúas traballadores/as a xornada completa durante 6 meses prorrogables ata 2 anos, para colaborar cos  correspondentes servizos municipais e para as seguintes titulacións:
– Diplomatura/Grao en Educación Social.
– Grao en enxeñería de Edificación Arquitectura Técnica/Arquitectura Técnica en
Execución de Obras.

 

Documentos do proceso de selección:

Decreto de Convocatoria e Bases de Selección do programa O TEU PRIMEIRO EMPREGO

Instancias programa

Resultados da Comisión de valoración

Resultado da comisión de selección para a praza de arquitectura técnica co gallo da ampliación da oferta