A iniciativa vai incluída dentro dun programa de arranxos en varios edificios públicos

O Concello das Neves ven de rematar as obras na escola de Cerdeira que abordaron a reposición do tellado para evitar filtracións de auga e recuperar a seguridade das persoas.

Este proxecto inclúe outras reparacións en tellados como os da escola de Vide e o do edificio da antiga Cámara Agraria.

As obras son subvencionadas a través da financiación do Plan Concellos e ascenden a cantidade de 31.000 euros.