(PERSOAL LABORAL TEMPORAL GRUPO IV) , PREVISTA NO ORZAMENTO MUNICIPAL PARA 2020, E CONFECCIÓN DE BOLSA DE TRABALLO