O Concello das Neves pon en marcha o proceso de selección dun posto temporal dun/ha condutor/a tractorista.

A seguir relaciónanse as bases e outros documentos:

BASES condutor/a tractorista

ANEXO I

ANEXO II

 

Anuncio en periódico

Listado de candidatos admitidos e data da proba

Resultado da Selección para o posto de Condutor-Tractorista