O Concello das Neves convoca o proceso selectivo e publica as bases para a constitución da bolsa de emprego de auxiliar administrativo.

As persoas interesadas deben presentar a súa solicitude nos 5 días naturais seguintes aos da publicación nun periódico galego de alta difusión.

Bases:

Decreto de Convocatoria e Bases de Selección da bolsa para Auxiliar de Biblioteca

Documento de solicitude:

Anexo 1 _ Solicitude

Anuncio no periódico: (publicación do domingo 1 de marzo de 2020)