O Concello das Neves lanza o proceso de contratación de 2 conductores/as coas seguintes características.

DOUS POSTOS DE CONDUTOR-TRACTORISTA (OFICIAL DE 1a)
Requisitos de acceso:
– Titualción mínima de Graduado en ESO ou equivalente.
– Carné de conducir C e estar en posesión do Certificado de Aptitude para condutores profesionais (CAP).
Prazo de solicitudes: 5 días naturais a contar dende o día seguinte á publicacion deste anuncio.
Presentación de solicitudes no Rexistro do Concello de luns a venres de 9 a 15 h. e nas demáis formas recollidas no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Consultar Bases da Convocatoria: Taboleiro de Anuncios do Concello, páxina web (www.asneves.gal) e na súa sede electrónica (concelloasneves.sedelectronica.gal).

Decreto convocatoria postos de condutores/as

Anuncio no Xornal Faro de Vigo

Listado definitivo de condutores tractorista, baremación de méritos achegados e data de proba práctica

Resultado da selección de dous postos de conductor-a-tractorista (oficial 1ª)