PARTICIPACIÓN CIDADÁ na elaboración do proxecto de Ordenanza fiscal reguladora sobre PRESTACIÓN DO SERVIZO DE SUMIDOIROS E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS