Localizado un petróglifo con 25 grabados de cabalos; unha das figuras é a máis grande deste tipo atopada en Galicia

Os incendios que arrasaron os montes das Neves han deron paso ao descubrimento dun dos conxuntos de petróglifos máis interesantes dos últimos anos en Galicia. Máis de 25 cabalos hai representados sobre unha pedra plana noss montes de Taboexa na zona de A Coutada.

O grabado de máis de 4.000 anos de antigüedade estivo sempre cuberto cun manto de terra que desapareceu co lume. Descubrirono fai unhas semanas o arqueólogo Xosé Lois Vilar, o etnógrafo Xilberte Manso e Cándido Verde Andrés e Xosé Álvarez, entusiastas do patrimonio que se esconde nos montes galegos.

Foran comprobar o estado dos petróglifos localizados neste Concello despois dos incendios. O seu hacado casual foi toda unha sorpresa. Xosé Lois Vilar, director da sección de arqueoloxía do Instituto de Estudos Miñoranos, manifesta que é o descubrimiento máis importante de arte rupestre nas dúas últimas décadas «pola súa riqueza iconográfica, factura técnica, conservación e localización xeográfica».

A pedra ten múltiples representacións e, entre elas, destaca un cuadrúpedo esquemático dun metro de lonxitude, que é o máis grande encontrado ata agora en Galicia, «é posiblemente un dos máis grandes de toda a península», apunta Xosé Lois Vilar.

Équidos grabados con diferentes técnicas i estilos, con trazos simples esquemáticos ou mediante o vaciado da pedra, conducen a pensar aos especialistas que a gran pedra grabada das Neves é un mosaico de figuras que foi completado en diferentes épocas.

A pedra encóntrase nun plano inclinado, na mesma poden apreciase tamén figuras abstractas, antropomorfos sexuados, ademáis de máis dunha vintena de zoomorfos orientados en direccións diverxentes ocupando toda a zona. Na súa maioría son representacións de équidos e dalgún can, dada unha maior presencia nas figuras de colas espesas, orellas e ausencia de cornos.

O petróglifo redunda na observación realizada polos arqueólogos no sentido de que los cabalos predominan nas representacións rupestres no sur da ría de Vigo. «O animal case exclusivo e multirrepresentado non é o cervo como se ten afirmado ata agora, senón os équidos», apunta Vilar.

O obxetivo destas representacións é motivo de investigación. Os expertos apuntan a que se trataría dunha demostración de poder por parte dos nosos ancestros.

Musealización

O alcalde das Neves, Xosé Manuel Rodríguez, valorou onte o alcance deste hachadegoo, que será toda unha referencia da riqueza arqueolóxica do Concello, que xa ten outros bos exemplos no seu territorio. O Concello tramitará ante a Consellería de Cultura a catalogación do petróglifo. Sobre a mesa hai unha proposta para que unha das figuras se convirta nun icono cultural do concello das Neves. Os responsables municipais queren chegar a un acordo coa Xunta para levar a cabo unha musealización que non resulte agresiva para o contorno. Os arqueólogos apuntan a necesidade de limpar o conxunto arqueolóxico e incluso a instalación dunha plataforma de madeira que permita a súa visión aos visitantes.

O petróglifo encóntrase en moi bo estado de conservación gracias a ter permanecido cuberto baixo una capa de terra e vexetación. Ademáis atópase nun lugar de fácil acceso, nunha ladeira situada a vinte metros dunha estrada.