Solicítase a opinión dos suxeitos e das organizacións máis representativas potencialmente afectados pola futura norma.

Publicación Anuncio no Portal Web ORDENANZA AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL