O Pleno da Corporación do pasado martes, día 1 de setembro arobou unha modificación puntual  do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que afecta ao lugar no que está o inmoble do antigo cuartel.

Ademáis, estableceu que os festivos locais no vindeiro ano 2021 serán os habituais: o 29 de xullo (Santa Marta) e o 5 de agosto (As Neves).

  1.