O Concello das Neves ten en marcha durante este ano diversas activades grazas a financiación da Deputación de Pontevedra a través das Liñas 2 e 3 do Plan Concellos 2020.

Ao abeiro da Liña 2: Pagamento de Débedas, Gastos correntes e actividades do Plan Concellos 2020

OBXECTO

IMPORTE

Dinaminización do Comercio Local

13.774,00 €

Memoria das Neves

1.910,79 €

Libro de Historia das Neves

4.598,00 €

Vive nas Neves

18.029,00 €

Ao abeiro da Liña 3: Emprego para a conservación e funcionamento de Bens e Servizos Municipais do Plan Concellos 2020.

POSTOS

DURACIÓN

3 Peóns forestais

2 Peóns de Obras Públicas

1 Conductor

2 Mozos de recollida de lixo-vertedoiro

1 Conserxe

10 Meses xorn. completa

2 Fontaneiros

6,5 Meses xorn. completa

1 Conserxe

5 Meses xorn. completa