O Goberno local das Neves vén de dirixirse á Xunta de Galicia coa finalidade de que asuma as súas competencias e actúe contra o avance da vespa asiática neste concello

A inicio de 2016, lembra o alcalde, Xosé Manuel Rodríguez Méndez, “dende o Concello solicitamos poder contribuir cunha colaboración voluntaria na eliminación desta praga. En agosto de 2016 a Xunta de Galicia aportou a este fin algún material” para poder levar adiante algunhas accións.

O Concello, cun grupo de voluntariado ambiental, estivo desactivando niños e “chegamos a eliminar preto de 200 no ano 2017”, engade o alcalde, pero a Xunta, “que ten as competencias exclusivas nesta materia, non interviu activamente no noso territorio, e a xestión que realizou nesta matéria careceu de calquera tipo de avance, nin na investigación nin na actuación directa na eliminación física dos enxames”.

Esta ausencia de traballo efectivo da Xunta, constata o Concello, produce un efecto pernicioso e inxusto na nosa sociedade e desmobiliza a toda aquela xente que se compromete voluntariamente no ataque á praga.

Do mesmo xeito, converte ao Concello, e a este grupo de acción medioambiental, nos aparentes responsables de resolver todas e cada unha das denuncias e reclamacións por avistamentos e detección de niños de vespa velutina, cando “na realidade, non se lle ten transferido nin a competencia, nin os medios económicos, materiais e de persoal imprescindibles para abordar con éxito a resolución do grave problema a que nos enfrontamos”.

Por todo isto,o Concello das Neves ten adoptado a decisión de comunicar e esixir a Xunta de Galicia que realice, de acordo coa sua obriga competencial, e cos seus propios medios económicos humanos e materiais, a xestión da eliminación da praga da vespa velutina. Por tanto, dende este momento calquera sospeita de presenza de vespa velutina debe ser comunicada a Xunta de Galicia a través do 112.