Este mércores, o Boletín Oficial do Estado (BOE)-que podes consultar premendo aquí– publica a orde que regula o uso obrigatorio de mascarilla.
 
Esta obriga entra en vigor este vindeiro xoves, día 21 de maio de 2020 e seguirá mentres dure o’Estado de Alarma’ e as súas prórrogas.
 
Que tipo de mascarilla temos que levar?
É apta calquera tipo de mascarilla, preferentemente hixiénica e cirúrxica, cubrindo o nariz e a boca.
 
Quen debe levala?
Están obrigados a usar mascarillas nos espazos indicados todas as persoas de 6 ou máis anos de idade.
 
Esta obriga non será aplicable a:
a) Persoas que presentan algún tipo de dificultade respiratoria que se pode ver agravada co uso dunha máscara.
b) Persoas nas que o uso dunha mascarilla está contraindicado por razóns de saúde debidamente xustificada, ou por razón da súa discapacidade ou dependencia presentar cambios de comportamento que fan inviable o seu uso.
c) Desenvolvemento de actividades nas que, pola súa propia natureza, resulte  incompatible o uso da máscarilla.
d) Causa de forza maior ou situación de necesidade.
 
Onde debe usarse a máscara?
O uso dunha máscara será obrigatorio nas vías públicas, nos espazos exteriores e nas zonas exteriores calquera espazo pechado para uso público ou que estea aberto ao público, sempre que non é posible manter unha distancia de seguridade interpersoal como mínimo de 2 metros.