O Concello ten en marcha actualmente seis proxectos de rehabilitación de vivendas situadas en tres parroquias diferentes da vila. As mesmas foron seleccionadas pola Concellería de Servizos Sociais, dacordo co informe do persoal técnico de urbanismo municipal. Máis polo miúdo, están iniciados xa todos os traballos: 3 en Tortoreos, 2 en San Cibrán e 1 en San Xosé de Ribarteme.Trátase de actuacións financiadas coas subvencións do ‘Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso a vivenda 2015-2020’ e prevé a reparación de Infravivendas a través de actuacións urxentes e imprescindibles para mellorar o estado das vivendas ocupadas por persoas en risco de exclusión residencial.Destas obras, que non poden superar a cantidade de 15.000€ por cada vivenda rehabilitada, o Concello das Neves asume un 5% dos importes.