O Concello das Neves continúa coa mellora e renovación da flota de vehículos para dar mellor servizo e aumentar a seguridade e calidade do traballo e das condicións de traballo.

Neste caso grazas a subveción do Fondo de Compensación Ambiental adquiriuse un furgón e remolque con basculante que sustituirán ao furgón máis antigo.