O Concello das Neves informa da listaxe e Convocatoria de entrevista para persoal directivo, docente e de apoio do Obradoiro de Emprego Viñocultura SAN

Pódese Consultar na Sedeelectrónica http://concelloasneves.sedelectronica.gal/board// ou nos seguintes enlaces.

LISTAXE DEFINITIVA PROCESO SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO DO OBRADOIRO DE EMPREGO VIÑOCULTURA SAN

LISTAXE DEFINITIVA PROCESO SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO DO OBRADOIRO DE EMPREGO VIÑOCULTURA SAN