Poden consultar na Sede Electrónica do Concello das Neves a listaxe – convocatoria a entrevista a alumnas e alumnos do Obradoiro de Emprego Viñocultura SAN.

Consultar en: http://concelloasneves.sedelectronica.gal/board//

Listado – Convocatoria a entrevista a alumnas e alumnos do Obradoiro de Emprego Viñocultura SAN