Este venres, 19 de marzo, entran en vigor novas normas de seguridade en todo o territorio galego.

As Neves no nivel de restricións mínimas

Establecéronse catro niveis en función da incidencia epidemiolóxica de cada concello. As Neves atópase no nivel de restricións mínimas, ao ter unha incidencia acumulada a 14 días inferior a 150 casos por cada 100.000 habitantes.

👉 Mantense o peche perimetral da comunidade

👉 Prohibición de circular pola vía pública entre as 22:00 h e as 06:00 h. Agás por causas xustificadas.

👉As reunións sociais entre non conviventes están limitadas a espazos públicos: 4 persoas en interior e 6 en exterior. Prohibidas en espazos privados, como os domicilios.

🍻🍽 Hostalería:
o Peche ás 21:00 h.
o Recollida no local ata as 21:30 h.
o Envío a domicilio ata as 00:00 h.
o Non se permite o consumo en barra.
o Interior: 50% do aforo e 4 persoas por mesa ou grupo de mesas.
o Exterior: 75% do aforo e 6 persoas por mesa ou grupo de mesas.
o Plan de hostalería segura.

👉 Bibliotecas e centros de lecer xuvenil: 50% do aforo. Grupos de ata 4 persoas como máximo.

👉Auditorios: 30% do aforo e protocolo de seguridade, con rexistro de persoas asistentes ás actividades.

💒⛪️🕌Lugares de culto:
o Aforo do 50% e medidas de distancia, hixiene e ventilación.
o Non se poderá utilizar o exterior dos edificios ou da vía pública para a
celebración de actos de culto que e impliquen aglomeración ou concentración de persoas con motivo da festividade de San Xosé e da Semana Santa de 2021.

Velorios e enterros: Ata 10 persoas en interior e 25 en exterior.

⚽️🏀🏈⚾️🎾 A práctica de deporte non federado, ao aire libre, poderá realizarse de forma individual ou colectiva, sen contacto físico e coa utilización de máscara. No caso da práctica de forma colectiva, o máximo será de 6 persoas de forma simultánea, sexan ou non
conviventes, sen contar, o/a monitor/a.

✅ Todos os detalles no DOG núm. 52 (bis) do día 17 de marzo: https://bit.ly/3r10er4