Seguimos cun só caso rexistrado de COVID-19 nas Neves.

Entrega de material de protección e cartelería a unha perruquería das Neves, que vai reabrir nos vindeiros días. 

Lembramos que, dende o luns 25 de maio, tanto a Casa do Concello como Servizos Sociais, volven ofrecer o servizo de atención presencial en horario de 9:00 a 14:00 h. Cumprindo coas medidas sanitarias requiridas e só con cita previa.

A cita pode solicitarse telefonicamente:
Casa do Concello: 986 64 80 38
Servizos Sociais: 986 66 71 34 / 689 98 42 10
Ou a través da Sede Electrónica do Concello:   
https://concelloasneves.sedelectronica.gal