O Servizo Galego de Saúde (SERGAS) confirma que As Neves segue cun só caso rexistrado de COVID-19.

Dende o Concello fíxose a reposición de mascarillas hixiénicas reutilizables do modelo adulto e infantil nos establecementos das Neves.

Súmase un novo establecemento á lista de colaboradores.  Actualizamos a lista, xa con 40 puntos de recollida.  

Colocáronse as mamparas de protección para a atención ao público na Casa do Concello e en Servizos Sociais.