Sanidade confirma que As Neves segue cun só caso rexistrado de COVID-19.

Despois do aprazamento do cobro de impostos motivado polo decreto de ‘Estado de Alarma’, e restablecidos os prazos administrativos, informamos dos novos períodos para o pago voluntario dos tributos e prezos públicos municipais, cun novo calendario de cobro de xuño a decembro do exercicio 2020.
• O ingreso poderá realizarse a través da Oficina Virtual Tributaria da Deputación Pontevedra – ORAL ou a través das entidades bancarias colaboradoras.
• Os documentos de ingreso dos recibos non domiciliados enviaranse por correo postal ao domicilio.
Toda a información sobre os prazos e as normas para o pago dos impostos e os prezos públicos municipais aquí: https://bit.ly/37gb2cM