Seguimos cun só caso rexistrado de COVID-19 no concello, todas as probas realizadas hoxe no PAC de Ponteareas saíron negativas.

Fíxose hoxe unha nova entrega de alimentos.

Reposición de mascarillas infantís e de adultos nos establecementos do concello. Tamén se distribuíron carteis coa lista dos establecementos nas que se poden recoller. 

Recepción de material da Xunta: 4 batas desbotables, 5 monos, 1 garrafa de desinfectante, 3 botes de xel, 3 caixas de luvas, 4 pantallas e 250 mascarillas desbotables.


Comunicóuselle ás direccións do IES Pazo da Mercé e da Galiña Azul a lista dos lugares onde se poden recoller mascarillas infantís, para os nenos e nenas que aínda non teñen