Normas de seguridade no acceso a cemiterios
Recomendacións da Consellería de Sanidade e do Concello das Neves como medida de contención fronte ao avance da Covid-19:

*Hixiene de mans

*Uso obligatorio de máscara

*Mantemento da distancia de seguridade

*Limitación dos grupos a 5 persoas

*Evitar formación de aglomeracións

Norma completa da Consellería: https://bit.ly/3oE4MDJ

Restrición do acceso a Portugal de non residentes

Por Resolução do Conselho de Ministros n.º 89-A/2020 do 26/10/2020: https://bit.ly/35F2N9I  Non se permite a circulación entre municipios portugueses de persoas residentes en Portugal nin estranxeiras entre o 30 de outubro ás 00:00 h e o 3 de novembro ás 6:00 h (hora portuguesa),
se non se acreditan motivos xustificados (traballo, consulta médica, asistencia a un xuízo, coller  un avión nun aeroporto ou asistencia a un acto cultural nun municipio limítrofe con reserva previa acreditable).