NÓS foi unha revista publicada en galego entre 1920 e 1936, promovida e dirixida por Vicente Risco, con Castelao como responsable artístico.

O primeiro número publicouse en Ourense o 30 de outubro de 1920.
Pretendía normalizar o uso do galego e elevalo dos usos orais á alta cultura.

Incluía contidos sobre literatura, lingua, artes, etnografía, filosofía e de pensamento político.