Dentro do proxecto de intervención socio-educativa para fomento da igualdade entre o alumnado dos centros educativos das Neves, promovida pola Concellería de Servizos Sociais, este martes, día terá lugar no Auditorio Municipal unha charla dirixida ao alumnado do IES
Pazo da Mercé en dúas sesións: de 9:15 h a 11:15 h para 1º e 2º de Bacharelato e de 12:00 h a 14:00 h para 1º e 2º de FP Básica e Ciclos Medios.

A charla participativa estará impartida por unha sexóloga que desde unha perspectiva de xénero, falará sobre relacións afectivas e sexualidade e tratará de desmontar falsos mitos e crenzas con respecto a estes temas.

Empregaranse vídeos e dinámicas que se alternarán coa exposición de contidos, lanzando cuestións para favorecer a reflexión e promovendo que, de xeito participativo, o alumnado poida expresar as súas dúbidas e opinións, así como cuestionarse conceptos ancorados no seu “eu” máis profundo.