Equipo de Goberno

CORPORACIÓN LOCAL DE AS NEVES DENDE  XUÑO DE 2015.

 • D. XOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ MÉNDEZ, ALCALDE-PRESIDENTE
  ALCALDE-PRESIDENTE (BLOQUE NACIONALISTA GALEGO)
 • Dª ROSANA RODRÍGUEZ AVALLE (BLOQUE NACIONALISTA GALEGO)
 • D. OSCAR GONZÁLEZ ALVAREZ (BLOQUE NACIONALISTA GALEGO)
 • Dª SANDRA BARROS GROBA (BLOQUE NACIONALISTA GALEGO)
 • D. MANUEL EDUARDO MARIÑO SOUTO(PSdeG – PSOE)
 • Dª NATIVIDAD DURÁN PEDROSA (PSdeG – PSOE)
 • D. RAÚL EMILIO CASTRO RODRÍGUEZ (PARTIDO POPULAR)
 • Dª Mª DEL CARMEN GIL ÁLVAREZ (PARTIDO POPULAR)
 • D. ROBERTO DANIEL GONZÁLEZ VÁZQUEZ (PARTIDO POPULAR)
 • D. MANUEL LÓPEZ BERNÁRDEZ (PARTIDO POPULAR)
 • Dª. MARIA DE LAS NIEVES RODRÍGUEZ FRANCISO (PARTIDO POPULAR)