Este luns comezaron a súa prestación de servizos no Consorcio Galego de Igualdade e Benestar tres alumnas do obradoiro de emprego ‘Coidar de nós III, impulsado polos concellos de Ponteareas e das Neves.

Ata o vindeiro 20 de agosto, na primeira quenda do mesmo, dúas alumnas traballarán no Centro de Día das Neves e outra no Servizo de Axuda no Fogar (SAF).

Na segunda quenda, do 23 de agosto ata o 24 de setembro, dúas integraránse no Servizo de Axuda no Fogar e outra no Centro de Día.

Este obradoiro de emprego permitirá ás alumnas e alumnos obter a Certificación Sociosanitaria de atención a Persoas Dependentes en Domicilios e Institucións. 

Ademáis, durante os meses de formación están contratadas  e perciben unha retribución equivalente ao 100% do salario mínimo interprofesional incluída a parte proporcional dunha paga e media extraordinaria.