Nestes días telefónica instala fibra nalgúns barrios e o Concello das Neves busca solucións para mellorar a conectividade xa que as actuais non son suficientes.

A actual instalación que se está a levar a cabo debe estar rematada antes de finais de 2021 xa que o traballo é totalmente subvencionado por Goberno español dentro dese prazo máximo.

 

A instalación é nos seguintes lugares:
• ABELLEIRA 11 casas que poderían conectarse
• BATALLA 3
• CUSTEIRA 8
• MOUTADA 3
• OUTEIRO 10
• SOUTO 9
• FRAGUA 6
• GUILLE 3
• SANTA EULALIA DE BATALLÁNS 36
• COTO 3
• PAZO 12
• POUSA 9

👉Esta instalación cubre a maior parte dos barrios de San Pedro e Santa Eulalia de Batalláns pero deixa outros fora, algo inexplicable dende a visión do Goberno municipal.

👉Por iso, o Concello traballa xa con outras empresas interesadas en estender a fibra óptica ou mellores posibilidades de conexión móbil.

👉 Rede Aberta e o Concello acordarán nas vindeiras semanas un plan de despregue de fibra o máis amplo posible, que de servizo a zonas onde hai maior concentración de clientes pero tamén ao resto dos barrios; que de servizo as empresas e aos centros públicos.

Fai xa uns meses o Concello das Neves concedeu licencia para a instalación dunha antena de telefonía da empresa Fibralar que permitirá mellor conexión móbil a prezo competitivos.