O Concello das Neves convoca unha praza temporal, o obxecto desta convocatoria é a provisión con carácter temporal mentres dure a baixa laboral da titular,…., dun posto de Traballador/a Social.

As Bases da convocatoria son:

Bases disociadas da convocatoria dun posto de Traballador_a Social para o Concello das Neves

Resultado da selección para o posto de Traballador-a Social