Convocatoria e probas de selección de persoal funcionario interino:

Unha praza de administrativo de administración xeral mediante oposición libre

 

 

Toda a información do proceso selectivo de persoal interino administrativo pódese consultar de xeito oficial na Sede Electrónica do Concello das Neves.

http://concelloasneves.sedelectronica.gal/board//

20 de setembro celebrouse o primeiro exame

3 de outubro celebrouse o segundo exame  Aprobados 2º exercicio Administrativo Interino As Neves