O pasado día 10 de xullo, o Diario Oficial de Galicia (DOG) publicaba a orde pola que se conocaba a Apertura do Proceso de selección para o acceso e ingreso nos corpos da Policía Local de Galicia nos que se inclúe unha praza para o Concello das Neves.

Este mércores, 22 de xullo, a convocatoria saiu no Boletín Oficial do Estado (BOE),  sinalando que a praza convócase mediante oposición e engadindo que o prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar dende o seguinte ao da publicación desta resolución no BOE.