O Concello das Neves pon en marcha o expediente de contratación de “LIMPEZA E MANTEMENTO ORDINARIO DE INSTALACIÓNS DAS PISCINAS MUNICIPAIS DURANTE O VERÁN 2019”.

Ver Bando

Prego de Condicións Administrativas