O Concello de As Neves ten unha profunda conciencia e compromiso, sobre a urxente necesidade de resolver diversas problemáticas existentes ao longo do seu Termo Municipal, en materia de accesibilidade e mobilidade.

No Plan Integral recóllese unha análise dos diferentes puntos da xeografía municipal onde foron identificados verdadeiros problemas de accesibilidade, principalmente en asentamentos de poboación vencellados ao ámbito do medio rural. Dito estudo identifica as problemáticas e analiza as posibles solucións, avaliando economicamente o seu custe, de feito que, ademais, xerarquiza as actuacións en función do número de persoas ou poboación que se verá beneficiada logo da súa resolución.

Esta primeira fase comprende actuacións camiños de Porteliña e Piñeiro en San Cibrán de Ribarteme, da Capela e Outeiro en San Pedro de Batalláns, e no camiño de Leiradiño en Taboexa. Nun dos camiños retirarase o punto de enerxía eléctrica que actualmente está no medio da vía. Noutros dous casos, os traballos incluirán a necesidade de execución de muros de contención. Finalmente todas as actuacións serán rematadas con aglomerado asfáltico coa instalación previa de rede de saneamento nunha delas.

A actuación que agora comeza comprenderá traballos en 1.952 metros cadrados e terán un custe total de 80.230,03€ financiados completamente a través do ‘Plan Concellos 2020’ da Deputación de Pontevedra.