Emprego

SEGUNDA CORRECCIÓN ERRO DATOS PERSONAIS NA LISTA DE ADMITIDOS PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ler Máis

ANUNCIO DO LUGAR DO PRIMEIRO EXERCICIO DA CONVOCATORIA DUNHA PRAZA DE FUNCIONARIO AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN XERAL

Ler Máis

CORRECCIÓN ERRO DATOS PERSONAIS NA LISTA DE ADMITIDOS NA CONVOCATORIA DUNHA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ler Máis

APROBACIÓN LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS NO PROCESO SELECTIVO DUNHA PRAZA DE AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN XERAL, VACANTE NO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO

Ler Máis

Selección de 2 prazas do programa “O teu primeiro emprego”

O Concello das Neves solicitou subvención para a contratación de dous/dúas traballadores/as en réxime de contrato en prácticas, de conformidade co BOPPO N.o 92 de data 15 de maio de ...

Ler Máis

Selección de informadora/a turístico

O Concello das Neves pon en marcha o proceso de selección dun informador ou informadora turística. Documentos: Decreto coas Bases de selección do/a Informador/a Turístico Decreto de correción das Bases ...

Ler Máis

Selección de condutores/as de camión motobomba

O Concello das Neves pon en marcha o proceso para a selección de 3 condutores/as de camión motobomba para a campaña de extinción de incendios forestais. Os documentos que rexen ...

Ler Máis

Selección de 2 socorristas para as piscinas municipais

O Concello das Neves inicia o proceso de selección de 2 socorristas. Bases: Decreto convocatoria e bases de selección socorristas Modelo de Instancia_Anexo 1 Resultado da selección

Ler Máis

Selección para a contratación temporal de 5 persoas

O Concello das Neves selecciona temporalmente a cinco persoas desempregadas  ao amparo da orde do 12 de decembro de 2018 (DOG núm. 6 do 9 de xaneiro de 2019), da ...

Ler Máis

Proceso selectivo para cubrir a praza de funcionario auxiliar administrativo, grupo C2

Publicado o anuncio no BOE, ábrese o prazo para presentación de instancias polos interesados en formar parte do proceso selectivo dunha praza de auxiliar administrativo de administración xeral, subescala auxiliar ...

Ler Máis
1236