A partir das 00:00 h. deste sábado, 10 de abril, entran en vigor as novas medidas aprobadas polas autoridades sanitarias galegas de prevención fronte á COVID-19.

Son as seguintes: 

☝️ Estarán permitidas as reunións sociais entre persoas non
conviventes en espazos privados (nomeadamente os domicilios) coas mesmas restricións que no caso dos espazos públicos: 4 persoas en interior e 6 en exterior.

✌️ Será posible que ata 4 persoas non conviventes compartan o mesmo vehículo.  Poderán facelo, cumprindo sempre nos casos establecidos por Sanidade e coas medidas de proteción, levando máscara e ventilando o interior.

✅ Podes consultar todos os cambios entrando no Diario Oficial de Galicia (DOG 64-bis do 7 de abril): https://bit.ly/3cYVheN

➡️ Dende o Concello, lembramos a importancia de non relaxarse no cumprimento das normas de seguridade fronte á Covid-19:
👏 Hixiene de mans.
😷 Uso de máscara.
🧍‍♀️ Mantemento da distancia interpersoal de seguridade.