Axudas por fillas e fillos menores de 3 anos

Prazo para presentar solicitudes ata o 21 de marzo

Presentar para novas solicitudes

– Copia do libro de familia ou certificación de nacemento

– Certificación de conta bancaria

– Copia de sentencia de separación, divorcio.. se fora o caso, ou copia do auto ou resolución xudicial se houbera adopción ou tutela

Toda a información nas oficinas de Servizos Sociais, no 986667134 ou en servizossociais@asneves.gal

Axudas por fillas e fillos menores de 3 anos