A Deputación de Pontevedra mediante o Plan Concellos de 2019 concedeu subvencións ao Concello das Neves para a realización das seguintes actividades:

ACTIVIDADE

SUBVENCIÓN CONCEDIDA

AS NEVES EN IMAXES

6.634,30 €

FESTA DO TINTO RÍAS BAIXAS, 2019

15.000,00 €

FEIRA DO REQUEIXO E DO MEL DAS NEVES, 2019

25.000,00 €

XOGAR NA RÚA

2.755,81 €