RESULTADOS DA SELECCIÓN (fontaneiros/as e varredores/as)

Resultado da selección dos fontaneiros/as

Resultado da selección de varredores/as

PUBLICACIÓN DAS DATAS DAS ENTREVISTAS(varredores/as e fontaneiros/as)

Publicación de data e hora das entrevistas

Cambio data presentación de instancias fontaneiros/as e varredores/as

 

RESULTADOS DA SELECCIÓN (ordenanza, condutor/a, peóns obras e forestais)

Resultado da selección de ordenanza-bedel

Resultado da selección de condutor/a

Resultado da selección de peóns de obras públicas

Resultado da selección de peóns forestais

 

PUBLICACIÓN DAS DATAS DAS ENTREVISTAS(ordenanza, condutor/a, peóns obras e forestais)

Publicación de data e hora de entrevistas de selección postos convocados Plan Concellos

 

BASES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL MEDIANTE A SUBVENCIÓN DO PLAN CONCELLOS DA DEPUTACIÓN

Convocatoria e bases para a selección de persoal a contratar grazas ao Plan Concellos da Deputación de Pontevedra

 

O Concello das Neves publica a previsión de contratación temporal durante o ano 2019.

Tentamos que ese emprego sexa cada vez de maior calidade, coa mellora nas condicións laborais e o tempo de contratación máis amplo posible.
 
#AsNeveséemprego