Un día máis, o noso concello segue sen ter casos de COVID-19


Hoxe fíxose a primeira entrega de material para a confección de batas e mascarillas a 10 persoas do concello. A entrega fíxose a domicilio grazas á colaboración da taxista Nieves.


Entregáronselle 20 batas de alta protección coas súas correspondentes mascarillas, 1 caixa de luvas de nitrilo e 1 pantalla, á coordinadora e algunhas auxiliares de Atendo que fan o Servizo de Axuda no Fogar no noso concello.

 

 

Recibimos 1 caixa de bolsas de papel doadas por Pixeralia e material da Xunta: 2 botellas de lixivia de 2 L, 4 botellas de lixivia de 1 L, 3 botellas de xel, 5 caixas de mascarillas, 3 monos e 3 caixas de luvas.

Fíxose tamén  unha comunicación a todos os establecementos do concello para que soliciten as batas, mascarillas e/ou pantallas que precisen.
Limpouse a carretilla sulfatadora,  as zonas comúns e de máis uso das Neves e os supermercados das parroquias.