O Pleno do Concello das Neves, aprobou na súa última sesión, por maioría absoluta, a moción presentada polos polos Grupos Municipales do BNG e
do PSdeG-PSOE, a petición da Plataforma SOS Sanidade Pública na defensa da Atención Primaria, cos votos en conta do Grupo do Partido Popular.

Consultas presenciais

Na moción o Concello acordou instar á Consellería de Sanidade a implantar de inmediato as consultas presenciais para todas as persoas que o demanden; á adopción das medidas organizativas precisas para que as persoas usuarias, podan acceder ao centro, rematando coa deplorable situación das colas na rúa, a contratar e acabar ca precariedade laboral do persoal, aplicando un “Plan de Mellora da Atención Primaria”, e a incrementar de maneira urxente o presuposto sanitario, destinado a Atención Primaria.