Blog

27 Feb
0

As Neves prepara 43 áreas de reciclaxe

As obras consisten en adecentar os espazos, ordenar, colocar e realizar un peche para suxeitar os contedores

O Concello das Neves está rematando a instalación de 43 áreas de reciclaxe en tódalas parroquias do territorio municipal. As obras que se realizan consisten na maior parte dos casos na preparación dunha soleira de formigón delimitada con pintura e barras de aceiro. Amáis colócanse sinais explicativas da recollida selectiva cun espazo para anuncios.


O Alcalde das Neves, Xosé Rodríguez Méndez, explica que estas áreas son zonas onde a veciñanza pode colocar separados selectivamente os seus residuos. Un lugar agradable, ordenado e limpo onde poder depositar o lixo nas zonas máis céntricas ou máis accesibles dos barrios ou parroquias. Queremos conseguir que As Neves sexa primeira en tratamento do lixo coa separación, a recollida selectiva e coa implantación da compostaxe a través do Plan Revitaliza.


O goberno nacionalista e socialista das Neves aumentou, dende 2015, un 50% o número de contedores para a recollida selectiva. Oscar González, Concelleiro de Medio Ambiente, indica que hai moito por avanzar no tratamento do lixo. Reducir a cantidade de lixo xerado, sobre todo mediante a compostaxe, e separar para reciclar son esenciais ecolóxica e económicamente, conseguindo a sustentabilidade do ambiente e reducindo o gasto en lixo que pode permitir non ter que aumentar taxas e reorientar o gasto a outros investimentos.

Salientar, tamén, as melloras realizadas no Punto Limpo, que pasou de ser hai dous anos un basureiro con multas, contaminación e custes moi elevados, a ser un lugar agradable, atendido de martes a sábado onde cada vez un maior número de residuos que entran son destinados a recuperación e reciclaxe.

O Alcalde revisando unha área de reciclaxe

Ler Máis
22 Feb
0

Día de Rosalía

Celebración do día de Rosalía nas Neves

Sábado 24 a partir das 17h na Praza Maior.

Ler Máis
20 Feb
0

Andaina dos petróglifos

Este domingo 25 de febreiro as 9:30 dende o Centro de Interpretación do Patrimonio e Cultural de Taboexa.

Anótate en 629270651/616992177. Non Socios 4€ e Socios 2€

Aproveita para visitar o noso patrimonio ao tempo que fas unha actividade física saudable.

Grazas a ACD Sanomedio por organizalo.

Ler Máis
19 Feb
0

Cinema de Inverno 2018 nas Neves

De novo chega unha Estación Cultural ao Concello das Neves.

Durante as vinderas semanas poderase disfrutar de proxeccións de cine no auditorio municipal.

O xigante
(Curta infantil de Abano Producións)
O soldadiño de chumbo
(Curta infantil baseada no Conto de H.C. Andersen)
A flor máis grande do mundo
(Curta infantil baseada no relato de José Saramago)
Domingo 4 de marzo. 18:00 h

Os días afogados (Documental)
Sábado 10 de marzo. 18:00 h
Charla-coloquio ao remate

Entrelobos (Longametraxe)
Domingo 18 de marzo. 18:00 h
Charla oa remate con Marcos Rodríguez Pantoja,
protagonista da historia real

Ler Máis
14 Feb
0

As Neves acomete obras de mantemento nas Escolas unitarias e Colexio de Infantil e Primaria

As obras son nas Escolas de Taboexa, Rubiós e no Colexio das Neves.

O Concello das Neves ven de rematar as obras nas escolas unitarias de Rubiós e Taboexa que abordaron diversos conceptos.En Rubiós procedéuse a pintado e o colocación de cortinas e en Taboexa a pintado, colocación de canalón e reforma do patio entre outros. No Colexio de Infantil e Primaria das Neves durante estas vacacións de entroido levánse a cabo obras para a mellora nos peches das pistas deportivas, reparación de barandas e tamén se correxirán certos problemas de seguridade en taludes próximos a zona de Infantil.O Alcalde das Neves, Xose Manuel Rodríguez Méndez, indica que o goberno municipal continuará coa mellora das infraestructuras educativas e ten previsto investir novamente durante 2018 nas distintas instalacións educativas. Xose Manuel comenta que “aí está o futuro das Neves terémolo en conta”.

Escola de Taboexa

Escola de Rubios

CEIP As Neves

Ler Máis
11 Feb
0

As Neves debate o vindeiro martes os Orzamentos de 2018

O goberno municipal propón a suba do 14% no orzamentos e reduccións de impostos, algúns de ata o 95%.

O vindeiro martes día 13 as 20 horas celebrarase no Salón de Plenos a sesión extraordinaria para a aprobación dos orzamentos de 2018 e no que tamén se debatirá sobre a reducción de certos impostos.

A proposta de orzamentos preve unha cantidade total de 2.380.000 euros o que significa un 14% máis que o ano anterior.

En canto a reducción de impostos gozarán dunha bonificación do 95% na cota do Imposto as construcións, instalacións ou obras que sexan declaradas de “especial interese ou utilidade municipal” por concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico artísticas ou de fomento do emprego que xustifiquen tal declaración e que contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal, contempladas nos artigos 25 e 26 da Lei 7/85.

Asemade, para favorecer a reparación, rehabilitación e reconstrución, de edificacións xa existentes no termo municipal, que foran afectadas polos incendios que tiveron lugar o pasado 15 de outubro de 2017, as obras de reparación, rehabilitación e reconstrución, ou nova construción sempre que veña imposta por imperativo legal, gozarán da bonificación do 95%. Esta bonificación terá efectos retroactivos a tódalas solicitudes de licenza ou comunicacións previas efectuadas dende o 15 de outubro de 2017 e estenderá os seus efectos ata o 31 de decembro de 2018.

Disporán dunha bonificación do 90 % na cota do imposto as construcións, instalacións ou obras nas que se incorporen sistemas para o aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía solar.

Gozarán dunha bonificación do 90% na cota do mesmo Imposto, as obras de reforma de edificacións xa existentes que se realicen co fin de favorecer as condicións de acceso e habitabilidade dos discapacitados.

Estas bonificacións aplicaranse sobre o importe da cota que resulte de multiplicar o orzamento de execución material das obras especificamente destinadas á instalacións ou obras nas que se incorporen sistemas para o aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía solar e á eliminación de barreiras arquitectónicas polo tipo impositivo.

Tamén gozarán dunha bonificación do 50% as construcións, instalacións ou obras referentes ás vivendas de protección oficial.

Ler Máis
11 Feb
0

BANDO EXPOSICIÓN PÚBLICA DE DIVERSAS TAXAS

Ver bando

Ler Máis
08 Feb
0

Charla informativa sobre as axudas do GDR

Venres 9 as 20h no Auditorio Municipal charla informativa sobre as axudas do GDR Condado-Paradanta

Cartaz

Ler Máis
08 Feb
0

Axudas por fillas e fillos menores de 3 anos

Axudas por fillas e fillos menores de 3 anos

Prazo para presentar solicitudes ata o 21 de marzo

Presentar para novas solicitudes

– Copia do libro de familia ou certificación de nacemento

– Certificación de conta bancaria

– Copia de sentencia de separación, divorcio.. se fora o caso, ou copia do auto ou resolución xudicial se houbera adopción ou tutela

Toda a información nas oficinas de Servizos Sociais, no 986667134 ou en servizossociais@asneves.gal

Axudas por fillas e fillos menores de 3 anos

Ler Máis
07 Feb
0

Mulleres en acción violencia zero

Mércores 7 de febreiro as 12h no IES Pazo da Mercé.

Acción poética “Cofre de maquillaxe” de Olalla Cociña, contra as violencias machistas!

 

Ler Máis