Blog

28 Abr
0

Aprobadas as bases de axudas municipais. Augas, cultura, deporte, sociais e comerciais

O Goberno local aprobou o pasado 13 de abril as bases de axudas municipais para asociacións sen fins de lucro e comunidades de usuarios de augas de consumo, por un valor total de 44.250,00 €.

🖐 Trátase de cinco liñas diferentes de axudas, todas elas en concorrencia competitiva:


👉 1. Subvencións municipais ás Comunidades de Usuarios de Augas de Consumo do Concello das Neves para a realización de melloras das instalacións durante o ano 2021, cun orzamento total de 20.000 €.

Bases axudas comunidades de augas

Publicación no Boletín Oficial da Provincia

Formularios:

Comunidades de Augas Solicitude Subvención (Formulario 1)

Comunidades de Augas Certificado do acordo de solicitude, nomeamento de representante e número de usuarios (Formulario 2)

Comunidades de Augas Conta xustificativa de gastos (Formulario 3)

Comunidades de Augas Certificación para a xustificación das subvencións (Formulario 4)

👉 2. Subvencións municipais a entidades sen fin de lucro e deportistas individuais do Concello das Neves para a realización de actividades deportivas durante o ano 2021, cun orzamento total de 2.500 €.

Bases axudas a asociacións ou clubes deportivos

Publicación no Boletín Oficial da Provincia

Formularios:

Actividades deportivas Solicitude de subvención (Formulario 1)

Actividades deportivas Certificado do acordo de solicitude, nomeamento de representante e número de socios (Formulario 2)

Actividades deportivas Conta xustificativa de gastos (Formulario 3)

Actividades deportivas Certificación para a xustificación das subvencións (Formulario 4)

👉 3. Subvencións municipais a entidades sen fin de lucro do Concello das Neves para a realización de actividades culturais durante o ano 2021, cun orzamento total de 16.750 €.

Bases axudas a asociacións culturais

Publicación no Boletín Oficial da Provincia

Formularios:

Actividades culturais Solicitude de subvención (Formulario 1)

Actividades culturais. Certificado do acordo de solicitude, nomeamento de representante e número de socios (Formulario 2)

Actividades culturais Conta xustificativa de gastos (Formulario 3)

Actividades culturais Certificación xustificación das subvencións de actividades culturais (Formulario 4)

👉 4. Subvencións municipais a entidades sen fin de lucro do Concello das Neves para a realización de actividades de promoción e dinamización comercial, e para a dixitalización do comercio retallista durante o ano 2021, cun orzamento total de 2.500 €.

Bases axudas a asociacións comerciais

Publicación no Boletín Oficial da Provincia

Formularios:

Actividades promocion do comercio Solicitude de subvención (Formulario 1)

Actividades promocion do comercio Certificado do acordo de solicitude, nomeamento de representante e número de socios (Formulario 2)

Actividades promocion do comercio Conta xustificativa de gastos (Formulario 3)

Actividades promocion do comercio Certificación xustificación das subvencións (Formulario 4)

👉 5. Subvencións municipais a entidades sen fin de lucro do Concello das Neves para a realización de actividades sociais durante o ano 2021, cun orzamento total de 2.500 €.

Bases axudas a asociacións para actividades sociais

Publicación no Boletín Oficial da Provincia

Formularios:

Actividades sociais Solicitude de subvención (Formulario 1)

Actividades sociais Certificado do acordo de solicitude, nomeamento de representante e número de socios (Formulario 2)

Actividades sociais Conta xustificativa de gastos (Formulario 3)

Actividades sociais Certificación xustificación das subvencións (Formulario 4)

📢 O prazo de presentación de solicitudes estará aberto durante un mes dende o día seguinte á súa publicación no Boletín Oficial da Provincia (BOPPO).

Ler Máis
11 Xan
0

ORDENANZA AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL

Solicítase a opinión dos suxeitos e das organizacións máis representativas potencialmente afectados pola futura norma.

Publicación Anuncio no Portal Web ORDENANZA AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL

Ler Máis
12 Nov
0

ANUNCIO RESULTADOS PRIMEIRO EXERCICIO AUXILIAR BIBLIOTECA

Respostas e lista de aprobados no primeiro exercicio do proceso selectivo para o posto de auxiliar de bilioteca.

Anuncio resultados 1º exercicio proceso selectivo auxiliar biblioteca

Ler Máis
04 Abr
0

Bótanos unha man para confeccionar mascarillas e batas


Diante do aumento da demanda de material de protección individual e as dificultades para cubrir a necesidade que hai do mesmo, o Concello das Neves pon en marcha unha iniciativa de colaboración veciñal para a confección de batas e mascarillas reutilizables, a partir de tecido de uso sanitario financiado polo Servizo Galego de Saúde (Sergas), e que aporta a coordinadora do equipo solidario de bastas e mascarillas de Ponteareas,  Maite Isla.Para levar a cabo esta iniciativa, o Concello achegará os tecidos xa cortados ás casas dos veciños e veciñas que o soliciten, que aportarán o seu gran de area coséndoos. Finalmente, será tamén o propio Concello o encargado de recoller o material rematado.Dende o Concello animamos a todas as persoas a unirse a esta rede de solidariedade veciñal! É imprescindible anotarse contactando con Servizos Sociais:

Chamando aos teléfonos 986 66 71 34 / 689 98 42 10

Escribindo un correo electrónico a servizossociais@asneves.gal

indicando nome, enderezo e datos de contacto.

Ler Máis
03 Abr
0

Vives nun lugar a onde non chega o 4G? se é así precisamos da túa axuda.

Dende o Concello estamos a facer unha análise da situación actual da conectividade do noso territorio. Falamos tanto da cobertura móbil como de internet na casa ou negocio.

As tres grandes operadoras, subministradoras da cobertura móbil, aseguran que nas Neves temos 4G con moi boa intensidade na práctica totalidade dos lugares.

En canto á conexión a internet a través de fibra óptica, non existen datos xerais, pero si se pode consultar a posibilidade de instalación en cada enderezo a través das súas páxinas web:

Vives nun lugar a onde non chega o 4G?

A túa casa está nun enderezo que ten acceso a fibra óptica, e en realidade non é así?

Axúdanos a mellorar a información!

Chama ao 986648038 ou

Escríbenos a servizos@asneves.gal

Ler Máis
27 Mar
0

O Concello inicia unha ‘Desinfección masiva’ no centro e nas parroquias

Nos lugares transitados, prazas, edificios públicos, colectores do lixo e composteiros

O Concello  iniciou este xoves unha “desinfección total” dos lugares máis transitados da vila-preto de gasolineiras, farmacias, supermercados, panaderías, bancos, parada de taxis, tendas, o Centro de Saúde, prazas ou a oficina de Correos-, ademais de todos os edificios públicos, coma o propio Concello o Mercado ou as dependencias de Servizos Sociais- un traballo que seguirá a semana que ve, e que se repetirá as vindeiras, coa finalidade de “reducir ao máximo o risco de contaxio por coronavirus“, sinala o segundo tenente de alcalde e concelleiro de Servizos Públicos, Óscar González.

Este traballo está a ser posible grazas á colaboración “totalmente altruísta” de Talleres La Almudena, que non so vén de ceder un tractor ao Concello para poder levar adiante este labor, senón que puxo a disposición da mesma a dous dos seus empregados que, xunto cun traballador municipal, están a realizar a limpeza.

O Concello aporta o bactericida que está a empregarse na desinfección e os Equipos de Protección Individual (EPIs), compostos por buzos, luvas, máscaras e gafas.

Desinfección dos colectores do lixo e composteiros

Ao mesmo tempo que se realiza este traballo, o Concello vai a desinfectar todos os colectores do concello, que están repartidos en 330 puntos, un traballo que se repetirá as veces que sexa necesario para que diminúa ao máximo calquera risco que puidese existir ao deixar o lixo. Xunto cos contedores tamén están a desinfectarse todos os centros de compostaxe públicos das Neves.

Tamén do interior de todos os edificios públicos.

Para poder facelo a fondo, as profesionais da empresa Arcoiris, que dende hai máis de 20 anos ten contrato co Concello para a limpeza dos colexios e do Centro de Día, sumáronse ás empregadas municipais, unha medida que non so permitirá realizar este labor, senón que axudará a que aquelas traballadoras non se vexan abocadas a un Expediente Temporal de Regulamento de Emprego (ERTE).

O traballo, que están a desenrolar durante 5 horas polas tardes (no mesmo horario de limpeza dos centros de ensino e o de día) empezou onte coa desinfección completa do Mercado Municipal, para “garantir a total seguridade na venta deste venres”, e seguirá xa durante o resto dos días, de xeito que os inmobles públicos sexan esterilizados a diario.

Ler Máis
28 Xul
0

Adxudicadas as axudas a asociacións culturais, sociais e de actividade comercial

O Goberno local das Neves aprobou as axudas municipais a asociacións
culturais, sociais e de actividade comercial, despois da avaliación realizada polas correspondentes comisións avaliadoras.

Actividades Culturais

Para a convocatoria de axudas para a realización de actividades culturais durante o ano 2021, presentáronse un total de oito solicitudes. AC Banda de Música Popular de Rubiós, AC Unitaria de Vide, Asociación de Mulleres Rurais Chan dos Casteliños, a EFAG EFA A Cancela, a Coral Santa
María das Neves, a AC As Neves Group, a AAVV San Cibrán e a ACD Sanomedio.

A Asociación Coral Santa María das Neves e a ACD Sanomedio, non presentaron a documentación requirida, polo que quedaron desistidas por falta de documentación.

Pola súa banda, as propostas das demais asociacións foron avaliadas e puntuadas e, dado que o orzamento total da bolsa, de 16.750 €, foi suficiente para satisfacer o 80% de todas as solicitudes (máximo permitido segundo as bases), adxudícase esta contía a todas as propostas.

Axudas Actividades Sociais

Á convocatoria de axudas para a realización de actividades sociais, presentáronse un total de catro solicitudes. Foron a Asociación Española Contra o Cancro, A Asociación Merenda Creativa, a Asociación Avelaíña e a Fundación Amigos de Galicia.

As propostas foron avaliadas e as contías foron asignadas tendo en conta que o crédito máximo habilitado para esta finalidade é de 5.250€, e que cada Asociación pode optar a un máximo do 80% (cun límite de 3.000 €).

Deste xeito, outorgouse a cantidade máxima á proposta de maior puntuación, presentada pola Fundación Amigos de Galicia, e para as demais, aplicouse unha corrección tendo en conta o número de puntos obtidos despois da valoración realizada pola comisión.

Actividades de promoción e dinamización comercial

Por último, no caso das axudas para a realización de actividades de promoción e dinamización comercial, só se recibiu a proposta presentada pola Asociación de Empresarios e Comerciantes de As Neves.

Despois de valorar a proposta, tendo en conta que o crédito máximo habilitado para esta finalidade é de 2.500 €, e que cada Asociación pode optar a un máximo do 80%; concédese esta porcentaxe, ao non superar o máximo permitido.

Ler Máis
27 Xul
0

Pleno extraordinario para a Aprobación da Solicitude de Declaración de Area de Rehabilitación Integral (ARI)

As Neves celebra este mércores, día 28 de xullo, ás 09:30h. un pleno extraordinario para a Aprobación, se procede, da Solicitude de Declaración de Area de Rehabilitación Integral (ARI)

A competencia para a declaración do ARI corresponde á Presidencia do Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) previa solicitude formulada polo Concello.

Proponse unha memoria para realizar a solicitude dirixida á Dirección Xeral do IGVS que inclúe a seguinte documentación:

1) Obxectivos que se pretenden coa declaración proposta e indicadores de seguimento que permitirán a súa análise.

2) Relación das rúas comprendidas, números postais, número total de edificios e vivendas dentro do ámbito.

A ARI das Neves incluiría 114 vivendas, cunha superficie de 89.548,38 m² e esténdese en dúas áreas:
NÚCLEO URBANO, conta con 107 parcelas que inclúen 90 vivendas nunha superficie de 47.890,05 m².
NÚCLEO DA ESTACIÓN, conta con 35 parcelas que inclúen 24 vivendas nunha superficie 41.658,33 m².

Que significa que aproben esta declaración?

Unha vez declarada a ARI:

1) O Concello publica unhas bases de subvención e abre o prazo para que os particulares presenten a súa solicitude para rehabilitación da súa vivenda ou dos elementos comúns do edificio e inícianse os trámites para aprobación inicial das subvencións por parte do Concello.

2) O Concello disporá dunha oficina de rehabilitación municipal para informar aos particulares técnica e administrativamente, realizar as visitas aos inmobles, e realizar todas as comprobacións necesarias de cara ao Concello e á Xunta de Galicia para que se cumpran as normas de aplicación ás subvencións.

3) As persoas propietarias de inmobles incluídos na ARI, poderán obter subvencións para os custes de rehabilitación e edificación que se xestionarán a través da oficina municipal de información.

Ler Máis
27 Xul
0

A Unidade móbil de doazón de sangue nas Neves

Este mércores, día 28 de xullo, estará fronte ao Centro de Saúde das Neves unha unidade móbil de doazón en horario de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00 horas.

Galicia precisa 500 donacións de sangue ao día para dar resposta ás necesidades dos hospitais.  

A Axencia de doazón de órganos e sangue (ADOS), informaba hoxe que as reservas de sangue dos grupos B+, 0+ e 0– están baixas. Doa e axúdanos a mantelas estables.10 minutos da túa vida, poden salvar outras moitas!

 

Ler Máis
26 Xul
0

As Neves xa está na plataforma ‘Vente a vivir a un pueblo’

O Concello vén de rexistrar As Neves na web ‘Vente a vivir a un pueblo’, unha plataforma que pon en contacto persoas interesadas en vivir nun espazo rural con lugares rurais nos que vivir.

Para o financiamento dos gastos da edición do vídeo promocional e do aloxamento na plataforma dixital durante un ano, por un total de 907,50 €, contouse cos fondos da liña 2 do Plan Concellos 2021 da Deputación de Pontevedra.

Esta acción forma parte do programa de desenvolvemento local #ViveNasNeves, iniciado polo Concello das Neves no ano 2020.

Ler Máis
24 Xul
0

As Neves celebra o ‘Día da Patria Galega’

Bando do Alcalde

Veciñas e veciños,
O 25 de xullo, Día da Patria Galega, é un motivo de especial celebración que vai máis alá do simbólico e adquire as tonalidades propias dun acto reivindicativo, dunha efeméride social que compartimos con todas e todos vós; convidando a todo o pobo nevés a amosar o orgullo de pertencer a un País que busca con decisión o seu futuro.

O noso territorio é unha fermosa obra colectiva que precisa do esforzo de todas e todos nós. Precisa de sumar para avanzar, para conseguir algo simple e revolucionario: poder vivir aquí, ter futuro e facer as nosas vidas nunha terra sen límites.

Viva o 25 de Xullo!

Xosé Manuel Rodríguez Méndez

Alcalde das Neves

Ler Máis
19 Xul
0

Aberto o prazo para as actividades de agosto do ‘Deporte nas Neves’

Logo de iniciarse en xullo, continúa no mes de agosto nas Neves o programa de actividades deportivas en colaboración con diversos clubs deportivos. En concreto, serán cursos e actividades deportivas de bádminton, natación, BTT, baloncesto e tenis.

Esta programación está dirixida a adolescentes de entre 12 e 18 anos, sendo preciso un mínimo de 10 participantes en cada unha das actividades.

O número máximo de persoas usuarias será o determinado no momento de remate da inscrición tendo en conta, entre outras, as condicións
relacionadas coa COVID-19.

Na inscrición terán prioridade as persoas empadroadas no Concello
das Neves, circunstancia que se indicará na solicitude.

As actividades que se desenvolverán en agosto e os prezos de cada unha delas son:
1. Curso de Badminton
• Impartido polo Club Bádminton As Neves. O obxectivo é desenvolver adestramentos personalizados por niveis de iniciación ao bádminton, xogos e un torneo entre as participantes.
• Realizarase os luns e mércores en horario de 10:00 a 12:00 h no pavillón municipal. Prezo 30€ mensuais.

2. Actividade de Natación
• Impartida por Monitores, realizarase os venres en horario de 12:00 a 13:30 h na área deportiva da Caíña. Prezo 20€ mensuais.

3. Curso de BTT
• Impartido pola Asociación Cultural e Deportiva Sanomedio. O obxectivo é o desenvolvemento da actividade de bicicleta de montaña por rutas e camiños municipais para o mellor goce da actividade deportiva.
• A actividade realizarase os sábados en horario de 10:00 a 12:00 h na área deportiva da Caíña. Prezo 20€ mensuais.

4. Curso de Baloncesto 
• Impartido polo Club Baloncesto Condado. O obxectivo é o desenvolvemento da actividade de baloncesto para mellorar as capacidades e destrezas e para o mellor goce desta actividade deportiva.
• Realizarase os martes e xoves en horario de 10:00 a 12:00 h no pavillón municipal. Prezo 30€ mensuais.

5. Curso de Tenis
• Impartido por un profesional da materia. O obxectivo é o desenvolvemento da actividade de tenis con exercicios nos que se busca a aprendizaxe de forma divertida mostrando a técnica en busca da coordinación e a destreza.
• Realizarase os venres durante unha hora entre as 10:00 e as 13:00 h se fosen precisos varios grupos, na área deportiva da Caíña. Prezo 30€ mensuais.

Inscrición

Para a inscrición deberán presentar nas Oficinas Xerais ou a través da Sede Electrónica do Concello a solicitude de inscrición (dispoñible na web do Concello), cuberta xunto coa seguinte documentación:
• DNI do pai/nai/titor/a
• DNI da/o menor ou libro de familia
• Cartilla da Seguridade Social
• Xustificante de pago da inscrición na/s actividade/s seleccionada/s na conta do Concello: ES45 2080 5434 0731 1010 0021

O prazo de presentación de solicitudes para os cursos que se realicen no mes de agosto finaliza o luns 26 de xullo.

👉 Podes descargar aquí as bases da programación e o Anexo I necesario para realizar a inscrición.

Máis información sobre as actividades deportivas de verán e/ou sobre a documentación a aportar, contactar no teléfono 986 64 80 38 ou no correo electrónico concello@asneves.gal

Ler Máis
16 Xul
0

O Concello mellora camiños e estradas, a Axuda no Fogar, a aportación a Escola Infantil ou a Administración Electrónica

A segunda das modificacións orzamentarias proposta polo Goberno local e aprobadas no Pleno por un total de 113.893,55 €, permitirá:

 Sufragar o incremento dos gastos no Servizo Axuda no Fogar destinado a persoas dependentes.
 Incrementar a cantidade prevista que aporta o Concello ao convenio da Escola Infantil “Galiña Azul”.
 Manter o convenio da Administración Electrónica coa Deputación de Pontevedra.
 Sufragar o gasto de acondicionamento dos camiños públicos municipais da Cernada (San Xosé) e Gurbelas (Taboexa).
 Redacción e tramitación do proxecto de urbanización do espazo circundante ao cuartel, logo de ter conseguido a modificación da súa cualificación no PXOM.
 Redacción de outros proxectos entre os que se atopa o de reforma da praza do centro de Liñares, que se presentará ao programa ÁGORA da Deputación de Pontevedra.
 Realizar pequenos traballos de reparación, mantemento e conservación de edificios públicos.
 Satisfacer a aportación municipal da obra de mellora e renovación do alumeado nos tramos das estradas EP-4006 na Cancela (Tortoreos) e na PO-415., que se financiará con cargo ás axudas en concorrencia competitiva do Fondo de Compensación Ambiental.

Todos estes proxectos e traballos xa están en marcha e permitirán avanzar na mellora da calidade de vida para as veciñas e veciños das Neves.

Ler Máis
15 Xul
0

Humanización da travesía da Eira da Liñaza

O Concello realizará as obras de humanización da Travesía da Eira da Liñaza, unha inicitiva que contará cunha achega municipal de 65.000€. Para afrontar esta inversión, o Goberno local aprobou unha modificación de crédito con cargo ao remanente líquido de Tesourería.

Esta cantidade abrangue tamén os custes de redacción do proxecto, que se cofinanciará co Programa REACPON da Deputación de Pontevedra.

Nave almacén

Así mesmo, tamén destinaranse 60.000€ do remanente de Tesourería á adquisición de terreos para construción dunha nave para almacén, que se situará na circunvalación.

A mesma servirá principalmente como garaxe para os vehículos municipais, pero tamén se prevé o seu uso para gardar material de obra e sinalización e material para eventos, ademais de contar con zona para lavado de vehículos, lugar de de carga de auga para o camión de Bombeiros, unha área de taller para pequenas reparacións e mantementos en vehículos ou para soldadura, espazos para pequenas ferramentas, vestiarios, baños e un aparcadoiro exterior.

 

Ler Máis
13 Xul
0

O Goberno local urxe á Xunta a limpar o perímetro do ‘Coto do Facho’ por onde entraron os lumes de 2017

O alcalde, Xosé Manuel Rodríguez Méndez, o primeiro tenente de alcalde, Marcelino Couto, o segundo tenente de alcalde e concelleiro de Medio Ambiente, Óscar González, e a concelleira Rocío Barreiro, reuníronse con responsábeis da Consellería de Medio Rural, logo da declaración de 9  conatos de lumes no Coto do Facho e na zona da Chan, en Tortoreos, -o mesmo lugar polo que entraran os incendios de  2017-.

A situación na que se atopa este lugar  fixo que se activasen as alarmas, indicou o alcalde, quen apuntou que é “unha zona pola que, irremediablemente, como xa vimos en 2017, as lapas chegan a unha parte do casco urbano no que hai unha gasolineira, unha nave, tendas e vivendas e que poden causar gravísimos danos”.

Na reunión os membros do Goberno local, insistiron na necesidade de eliminar canto antes toda a masa forestal de especies pirófitas (aquelas que propagan con facilidade o lume, como o eucalipto, o piñeiro e a acacia) do perímetro do Coto do Facho, algo que non se fixo ata hoxe e que é urxente e posible, á vista da evolución da situación sanitaria.

Os representantes da Consellería de Medio Rural expresaron a súa intención de actuar no lugar,se ven apuntaron a que existen dificultades dado que hai varias parcelas privadas e precisan permiso dos seus propietarios para entrar nelas. Por iso, en colaboración co Concello, redobrarán os traballos para identificar, localizar e notificar aos donos das fincas a necesidade de que ou ben limpen as súas terras ou permitan que o fagan os traballadores da Xunta.

Na mesma liña, Medio Rural tamén estreitará os contactos cos responsábeis das Comunidades de Montes das Neves para poder facer o mesmo, coa máxima urxencia nas parcelas das zonas da ‘faixa de seguridade’ que están dentro do territorio destas comunidades. Fora das mesmas, o Goberno local das Neves conseguiu o compromiso da Xunta para contratar capataces que realizarán inspeccións, mentres que e o Concello axilizará as notificacións aos propietarios.

Chamamento aos propietarios para que asinen co Seaga o contrato de limpeza de parcelas

Na mesma liña, o alcalde e o concelleiro de Medio Ambiente fixeron un chamamento aos titulares de parcelas para que asinen coa empresa pública Seaga un contrato de xestión da biomasa e limpeza de fincas. O mesmo ofrece a posibilidade de contratar esta limpeza e roce por unha tarifa anual de 350 € por hectárea, o que é o mesmo, 35€ por 1.000 metros cadrados, axudando así á prevención e defensa contra os incendios forestais.

Ata hoxe propietarios de 26 hectáreas, das 70 que abrangue o convenio entre Seaga e o Concello das Neves,  asinaron o contrato para a limpeza das súas fincas. Realizaron o pago os donos de 21 hectáreas e xa están limpas 16 delas, quedan 5 e en 4 hai arborado que os donos poden talar ou vender.

Compromiso do presidente da Xunta 

O alcalde, quen agradeceu a boa vontade dos representantes de Medio Rural, confía en que a Xunta dea cumprimento á promesa que o presidente Feijóo fixo na xuntanza que mantiveron en Santiago hai dous anos e se realice a limpeza neste lugar.

“A consellería dispón de todos os datos e estudos, realizou unha avaliación da situación logo dos incendios de 2017, ten a competencia e conta cos medios”, indica o alcalde, quen reitera a urxencia desta actuación que, subliña, “é un traballo esencial de prevención, de anticipación”, ante a posibilidade de incendios que, “como xa sufrimos as veciñas e veciños das Neves poden causar danos irreparábeis”.

Ler Máis
12 Xul
0

A Deputación e o Concello das Neves mellorarán a mobilidade peonil na estrada EP-4006

A Deputación de Pontevedra vén de aprobar o convenio co Concello das Neves para o financiamento da mellora da mobilidade peonil na intersección da EP-4006 Ponteareas-As Neves, no treito comprendido entre os puntos quilométricos 11+960 e 12+080, nas que se investirán 142.070€. A Deputación aportará o 70% deste presuposto (99.449€) e o Concello das Neves o 30% restante (42.621).

A actuación, que dá continuidade á senda peonil executada hai dous anos para a seguranza da veciñanza desde o núcleo do Rabelo e a conexión co colexio e centro da vila, está encamiñada ao acondicionamento da estrada EP-4006 ao longo duns 120 metros, na contorna da rotonda que comunica coa EP-4202, a fin de mellorar a funcionalidade da vía e a súa seguridade.

O proxecto busca darlle prioridade ó tráfico peonil, incrementando o espazo ocupado polas beirarrúas, e mellorar a seguridade viaria mediante unha reordenación dos accesos á rotonda e ó aparcadoiro do autobús. A rotonda contará cun diámetro interior de 6 metros, dous carrís de 4 metros cada un e beiravía exterior de 0,50 metros.

O proxecto tamén contempla a reposición dos servizos de recollida de augas pluviais e do alumeado público, co emprego de luminarias LED con columnas de aceiro galvanizado nas beirarrúas e 4 proxectores LED sobre báculo de aceiro galvanizado na rotonda. Ademais, empregarase un alumeado ornamental no interior da rotonda composto por 3 luminarias.

Doutra banda, ao longo das beirarrúas distribuiranse 9 árbores e 4 bancos de pedra granítica e tamén se procederá á instalación dunha nova marquesiña. As actuacións completaranse coa sinalización completa, horizontal e vertical.

 

Ler Máis