Dentro das accións de mantemento e mellora das instalacións dos centros de ensino, esta pasada semana realizáronse pequenas actuacións nas Escolas Unitarias de Rubiós e Taboexa.

Na e Rubiós instalouse unha porta de emerxencia en aluminio ampliando unha ventá.

Pola súa parte, na de Taboexa realizouse a modificación dunha das portas de entrada instalando vidros laminados que permiten unha maior entrada de luz ao interior.