O Goberno local aprobou o pasado 13 de abril as bases de axudas municipais para asociacións sen fins de lucro e comunidades de usuarios de augas de consumo, por un valor total de 44.250,00 €.

🖐 Trátase de cinco liñas diferentes de axudas, todas elas en concorrencia competitiva:


👉 1. Subvencións municipais ás Comunidades de Usuarios de Augas de Consumo do Concello das Neves para a realización de melloras das instalacións durante o ano 2021, cun orzamento total de 20.000 €.

Bases axudas comunidades de augas

Publicación no Boletín Oficial da Provincia

Formularios:

Comunidades de Augas Solicitude Subvención (Formulario 1)

Comunidades de Augas Certificado do acordo de solicitude, nomeamento de representante e número de usuarios (Formulario 2)

Comunidades de Augas Conta xustificativa de gastos (Formulario 3)

Comunidades de Augas Certificación para a xustificación das subvencións (Formulario 4)

👉 2. Subvencións municipais a entidades sen fin de lucro e deportistas individuais do Concello das Neves para a realización de actividades deportivas durante o ano 2021, cun orzamento total de 2.500 €.

Bases axudas a asociacións ou clubes deportivos

Publicación no Boletín Oficial da Provincia

Formularios:

Actividades deportivas Solicitude de subvención (Formulario 1)

Actividades deportivas Certificado do acordo de solicitude, nomeamento de representante e número de socios (Formulario 2)

Actividades deportivas Conta xustificativa de gastos (Formulario 3)

Actividades deportivas Certificación para a xustificación das subvencións (Formulario 4)

👉 3. Subvencións municipais a entidades sen fin de lucro do Concello das Neves para a realización de actividades culturais durante o ano 2021, cun orzamento total de 16.750 €.

Bases axudas a asociacións culturais

Publicación no Boletín Oficial da Provincia

Formularios:

Actividades culturais Solicitude de subvención (Formulario 1)

Actividades culturais. Certificado do acordo de solicitude, nomeamento de representante e número de socios (Formulario 2)

Actividades culturais Conta xustificativa de gastos (Formulario 3)

Actividades culturais Certificación xustificación das subvencións de actividades culturais (Formulario 4)

👉 4. Subvencións municipais a entidades sen fin de lucro do Concello das Neves para a realización de actividades de promoción e dinamización comercial, e para a dixitalización do comercio retallista durante o ano 2021, cun orzamento total de 2.500 €.

Bases axudas a asociacións comerciais

Publicación no Boletín Oficial da Provincia

Formularios:

Actividades promocion do comercio Solicitude de subvención (Formulario 1)

Actividades promocion do comercio Certificado do acordo de solicitude, nomeamento de representante e número de socios (Formulario 2)

Actividades promocion do comercio Conta xustificativa de gastos (Formulario 3)

Actividades promocion do comercio Certificación xustificación das subvencións (Formulario 4)

👉 5. Subvencións municipais a entidades sen fin de lucro do Concello das Neves para a realización de actividades sociais durante o ano 2021, cun orzamento total de 2.500 €.

Bases axudas a asociacións para actividades sociais

Publicación no Boletín Oficial da Provincia

Formularios:

Actividades sociais Solicitude de subvención (Formulario 1)

Actividades sociais Certificado do acordo de solicitude, nomeamento de representante e número de socios (Formulario 2)

Actividades sociais Conta xustificativa de gastos (Formulario 3)

Actividades sociais Certificación xustificación das subvencións (Formulario 4)

📢 O prazo de presentación de solicitudes estará aberto durante un mes dende o día seguinte á súa publicación no Boletín Oficial da Provincia (BOPPO).