Publicación no Boletín Oficial da Provincial:

APROBACIÓN INICIAL DA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA PREVENCIÓN

Enlace a Sede Electrónica do Concello:

https://concelloasneves.sedelectronica.gal/info.0