No Pleno Municipal do pasado martes 24 de novembro, As Neves aprobou o documento base para traballar na redución de emisións do CO2, coa previsión de chegar a 2030 coa redución do 40% en relación coas da actualidade.

Alcaldías polo Clima

O Plan foi impulsado pola área de Medio Ambiente que dirixe o tenente de
Alcalde Óscar González, logo de adherirse ao Pacto das Alcaldías pola Clima.

Os traballos do Plan comezaron cun estudo das emisións producidas en 2010 e 2019 e cunha caracterización das condicións xeográficas, ambientais e climáticas do concello.

Prevención de incendios forestais

Cos resultados formúlanse unha serie de accións de mitigación e adaptación para conseguir de cara a 2030 a redución da emisión de gases en dun 40% como mínimo, e evitar así riscos climáticos como os problemas relacionados co ciclo da auga e a prevención de incendios forestais.

Trátase de accións que o goberno das Neves xa comezou nestes últimos anos para conseguir o obxectivo marcado para 2030 son, por exemplo, o cambio completo da iluminación pública, que vai supoñer un aforro enerxético e económico.

‘Revitaliza’
Outro grande proxecto implantado no camiño da redución de emisións é o Plan Revitaliza; un plan de xestión ecolóxica do lixo, no que a compostaxe doméstica e comunitaria conseguen que os restos orgánicos non se convertan en lixo para a recollida e tratamento, evitando a
correspondente contaminación.

Para os vindeiros anos defínense como precisas as accións que incidan nas emisións vinculadas coa mobilidade e o consumo de enerxías renovables nas vivendas e outras edificacións, industrias ou comerciais