Aprázase ata novo aviso o cobro de impostos durante o estado de alarma polo COVID-19

A relación dos impostos que se aprazan son os seguintes:

  • IVTM – Imposto de vehículos de tracción mecánina (rodaxe)
  • IBI – Imposto de ben inmobles (urbana e rústica)
  • IAE – Imposto de actividades económicas
  • Servizo de auga prestado polo Concello nas Neves
  • Servizo do lixo
  • Vados

Cando remate o estado de alarma, fixarase un novo calendario