Dende este martes, día 1, e ata o vindeiro día 11 de decembro (os dous incluidos), está aberto o prazo de inscrición para as ‘Ludotecas de Nadal 2020’ do Concello das Neves financiadas en parte pola Deputación de Pontevedra.

Nenas e nenos de 6 a 12 anos de idade

As mesmas están destinadas a nenas e nenos empadroados en As Neves, pertencentes a familias monoparentais ou aquelas que as dúas persoas proxenitoras estean en situación laboral activa, con idades
comprendidas entre os 6 e os 12 anos cumpridos no momento de inicio da ludoteca.

Favorecer a conciliación

O fin desta actividade é favorecer a conciliación, facendo especial fincapé na tarefa de coidado de menores que a miúdo recae nas nais. Así como facer fronte ao impacto da COVID-19 para que as tarefas de coidado non recaian naquelas persoas máis vulnerables, como soen ser as avoas e avós.

Esta actuación ofrece unha alternativa lúdica e educativa á cativada do concello durante o período de vacacións do Nadal á vez que se fomentan os valores de igualdade, solidariedade, convivencia e respecto ao medio ambiente e a contorna na que viven.

Horario e duración
Horario:
• Mañás de 10,00 a 14,00 horas
• Tardes de 16,00 a 20,00 horas
Duración: Días 23, 24, 26, 28, 29, 30 e 31 de decembro e 4, 5, 7 e 8 de xaneiro (límite de 30
participantes).

Emprazamentos das ludotecas
• Escola de Liñares.
• Escola de Rubiós.
• Centro Cultural As Soidades (Santiago de Ribarteme).

Inscrición

A inscrición para solicitude de praza na Ludoteca de Nadal, realizarase nos Servizos Sociais do Concello de luns a venres ou a través do correo electrónico servizossociais@asneves.gal

Podes descargar a solicitude aquí

SOLIC. INSCRICIÓN LUDOTECA NADAL 20 (tramo decembro)

SOLIC. INSCRICIÓN LUDOTECA NADAL 20 (tramo xaneiro)

As solicitudes poderán descargarse na web do Concello ou poderase recoller presencialmente nos Servizos Sociais do Concello.

Asignación de prazas
• Persoas empadroadas no Concello das Neves.
• Persoas que xustifiquen a necesidade por motivos laborais.
• Familias monoparentais.

Perda de prazas
• A falta de presentación de toda a documentación esixida.
• A ausencia inxustificada durante 2 días (a praza adxudicarase á seguinte menor na lista de adxudicación).

Documentación a presentar pola persoa solicitante
• Solicitude de inscrición.
• Ficha da/o menor participante.
• DNI do pai/nai/titor/a.
• DNI da/o menor ou libro de familia.
• Contrato laboral das persoas que conforman a unidade familiar.
• Declaración xurada do horario de traballo.
• Documento xustificativo de ser familia monomarental ou monoparental.
• Tarxeta Sanitaria da/do menor.