Estacionamentos

As Neves dispón de espazos habilitados para facilitar o estacionamento dos vehículos. Tamén existe un estacionamento para caravanas. Os parkings son de uso público e gratuitos e se localizan en:

A) Rúa Marquesa do Pazo

B) Rúa da Esperanza

C) Praza de San Agustín

D) Explanada ó lado do cemiterio parroquial de As Neves

E) Explanada ó lado do Polideportivo de As Neves

F) Explanada entre a Estrada Circunvalación e a PO-400

G) Rúa Dr Martínez Rodríguez

H) Estrada da Circunvalación

I) Explanada ó lado do Mercado Municipal

J) Estacionamento para Caravanas