Medio Ambiente

O Concello das Neves loita por xestionar o ambiente de xeito respetuoso.

Ambitos como o tratamento do lixo, a xestión do Punto Limpo, o tratamento de pragas son entre outras ocupacións deste departamento.